yabo亚搏电竞

yabovip6com-蕹菜(中药)_百度百科

声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。详情

本词条由国家中医药管理局中医药名词术语成果转化与规范推广项目提供内容 。

Forsk.的茎叶。植物蕹菜,我国中部和南部各地常为无性栽培,北方较少。具有凉血清热,利湿解毒之功效。主治鼻衄,便血,尿血,便秘,淋浊,痔疮,痈肿,折伤,蛇虫咬伤。

蕹《南方草木状》,瓮菜《闵书》,空心菜《广西药用植物名录》,空筒菜《贵州省中医验方秘方》,藤藤菜、无心菜《民间常用草药汇编》,水蕹菜《广东中药》。

2、治淋浊,小便血,大便血,鲜蕹菜洗净,捣烂取汁,和蜂蜜酌量服之。(《闽南民间草药》)

3、治翻肛痔,空筒菜1 kg,水1000ml,煮烂去渣滤过,加白糖120g,同煎如饴糖状。每次服90g,每日服2次、早晚服,未愈再服。(《贵州省中医验方秘方》)

4、治出斑,蕹菜、野芋、雄黄、朱砂。同捣烂,敷胸前。(《岭南采药录》)

6、治皮肤湿痒,鲜蕹菜,水煎数沸,候微温洗患部,日洗1次。(《闽南民间草药》)

7、治蛇咬伤,蕹菜洗净捣烂,取汁约半碗和酒服之,渣涂患处。(《闽南民间草药》)

8、治蜈蚣咬伤,鲜蕹菜,食盐少许,共搓烂,擦患处。(《闽南民间草药》)

抑制前列腺素合成:从蕹菜分离出的N-反和N-顺阿魏酰基酪胺,是体外前列腺素合成的抑制剂。

药材性状:茎叶常缠绕成把。茎扁柱形,皱缩,有纵沟,具节,表面浅青黄色至淡棕色,节上或有分枝,节处色较深,近下端节处多带有少许淡棕色小须根;质韧,不易折断,断面中空,叶片皱缩,灰青色,展平后呈卵形、三角形或披针形;具长柄。气微,味淡。以茎叶粗大、色灰青者为佳。

一年生草本,蔓生或漂浮于水。茎圆柱形,有节,节间中空,节上生根,无毛。叶片形状、大小有变化,卵形、长卵形、长卵状披针形或披针形,长3.5-17厘米,宽0.9-8.5厘米,顶端锐尖或渐尖,具小短尖头,基部心形、戟形或箭形,偶尔截形,全缘或波状,或有时基部有少数粗齿,两面近无毛或偶有稀疏柔毛;叶柄长3-14厘米,无毛。聚伞花序腋生花序梗长1.5-9厘米,基部被柔毛,向上无毛,具1-3(-5)朵花;苞片小鳞片状,长1.5-2毫米;花梗长1.5-5厘米,无毛;萼片近于等长,卵形,长7-8毫米,顶端钝,具小短尖头,外面无毛;花冠白色、淡红色或紫红色,漏斗状,长3.5-5厘米;雄蕊不等长,花丝基部被毛;子房圆锥状,无毛。蒴果卵球形至球形,径约1厘米,无毛。种子密被短柔毛或有时无毛。

1、《嘉祐本草》:“蕹菜,岭南种之,蔓生,花白,堪为菜云。南人先食蕹菜,后食野葛,二物相伏,自然无苦。又取汁滴野葛苗,当时菸死,其相杀如此。”

2、《纲目》:“蕹菜,今金陵及江夏人多莳之。性宜湿地,畏霜雪。九月藏入土窖中,三、四月取出,蕹以粪土,即节节生芽,一本可成一畦。干柔如蔓而中空,叶似菠薐及錾头形。味短,须同猪肉煮,令肉色紫乃佳。”

更多精彩尽在这里,详情点击:https://saeedbnal3as.com/,蕹菜

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注